O nas

Športno kultumo društvo Hruševica je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničujejo svoje interese na področju kulture in športa in s tem prispevajo k bogatenju kultumega življenja v svojem ožjem in širšem okolju in k zdravemu načinu življenja.