Hruševica

Hruševica je srednje gručasta vas na vzhodni strani Komenskega Krasa, ki se razprostira med vasema Štanjel in Tupelče.Prvi podatki o naselitvi tukajšnjega območja segajo v obdobje praskupnosti; tu se nahaja manjše gradišče – Debela griža, ki jo vse od začetka 20. stoletja zarašča borov gozd. Tu je bil nekoč tudi kamnolom, kjer so lomili temnosiv kraški marmor. Včasih je mimo gradišča vodila rimska pot, ki je preko Krasa povezovala Štivan z Ajdovščino, kjer je bil večji rimski center. Po ustnem izročilu so se vaščani v času razcveta ovčarstva ukvarjali s prejo volne; v vasi naj bi bile celo predilnice v obliki zadrug. Nekaterim krajanom pa je prinašalo dobiček tudi svilogojstvo, kjer so jim številne murve, ki še danes krasijo vas, dajale hrano za sviloprejke.
hrusevica
Sredi vasi je mala cerkev sv. Jožefa v notranjosti skriva kamnit baročni oltar iz 18. stoletja. V središču vasi stoji kip sv. Janeza Nepomuka, češkega zavetnika, zraven pa je tudi spomenik padlim NOB, ob cesti proti Štanjelu pa pil.

Hruševica - spomenik1 cerkev1 cerkev